Η εταιρεία μας

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην καύσιμη ύλη, υλοτομούμε και συλλέγουμε ξύλα από δασικές εκτάσεις που εκμεταλλευόμαστε νόμιμα και με την κατάλληλη επεξεργασία τα προετοιμάζουμε, τα συσκευάζουμε και στη συνέχεια τα παραδίδουμε στους καταναλωτές.

Η Ελιά μας προέρχεται από τη Φθιώτιδα, η Οξιά και η Δρυς από τα Άγραφα.

Όλα τα ξύλα αποξηραίνονται και φυλάσσονται σε ιδιόκτητους στεγασμένους χώρους ώστε να φτάνουν στα χέρια σας έτοιμα για χρήση.