Πολιτική απορρήτου

Με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με τους πελάτες μας κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή/και τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πώς επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες και με ποιους τις μοιραζόμαστε. Παραθέτουμε επίσης τους σκοπούς και τη νομική βάση της επεξεργασίας των πληροφοριών σας καθώς και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με αυτή την επεξεργασία.

Το Kafsoxilo.gr [διεύθυνση: Εργοστάσιο Ρεβυθιές Καλυβίων, Λαμία, Ελλάδα, τηλ.: +30210.34.66.996, info@kafsoxilo.gr], ενεργώντας ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε θέσει στη διάθεσή μας να παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή και αποβλέπει στη νόμιμη και διαφανή επεξεργασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (EU/2016/679) και τον ελληνικό νόμο, 4624/2019 και άλλες εφαρμοστέες διατάξεις.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα δεδομένα από τα οποία, κάθε εν ζωή άτομο είναι αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν:

 • Πληροφορίες που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας, https://kafsoxilo.gr/. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, την προτιμώμενη γλώσσα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αποκαλύπτετε οικειοθελώς στο μήνυμά σας σχετικά με εσάς.
 • Το ιστορικό των επικοινωνιών σας με εμάς είτε γίνεται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω Facebook.
 • Το ιστορικό των παραγγελιών σας και τα “Αγαπημένα” σας.
 • Πληροφορίες χρέωσης και πληροφορίες τιμολόγησης (ΑΦΜ, διεύθυνση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού κλπ.).
 • Πληροφορίες για τη σύναψη σύμβασης με την Kafsoxilo.gr, (πλήρες όνομα, τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 • Πληροφορίες που προέρχονται από την ηλεκτρονική σας υπογραφή ή επαγγελματικές κάρτες, όπως όνομα, τίτλος, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση, φαξ κ.λπ.
 • Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου (IP), καθώς και πληροφορίες από cookies, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε τα cookies που θα αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε παρακάτω την Πολιτική Cookies.
 • Το βιογραφικό σας σημείωμα και τυχόν πληροφορίες που περιέχονται στη συνοδευτική επιστολή που τυχόν θα μας στείλετε.

Πριν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τρίτους, έχετε την ευθύνη και την υποχρέωση να ενημερώσετε το συγκεκριμένο άτομο σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Συλλέγουμε τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα:

 • Απευθείας από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, μέσω της ιστοσελίδας μας και των εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας.
 • Μέσω των cookies που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ένα φυσικό δομημένο σύστημα αρχειοθέτησης, καθώς και στο ψηφιακό μας αρχείο (λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και server), όπου περιορισμένη πρόσβαση παρέχεται σε εξουσιοδοτημένα άτομα εντός της εταιρείας μας, ανάλογα με τη φύση της επικοινωνίας και την απαιτούμενη επεξεργασία. Αυτές οι δύο μέθοδοι αποθήκευσης ενδέχεται να μην τηρούνται ταυτόχρονα, με την έννοια ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στη ηλεκτρονική βάση δεδομένων μας, ενώ άλλα μπορεί να αποθηκεύονται σε έντυπη μορφή.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν συναλλάσσεστε μαζί μας προκειμένου να

 • απαντήσουμε σε αιτήματα / ερωτήσεις που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας,
 • επιβεβαιώσουμε / επαληθεύσουμε τα στοιχεία της παραγγελίας σας,
 • ολοκληρώσουμε τη συμφωνία μας,
 • εκτελέσουμε, αποστείλουμε και παραδώσουμε την παραγγελία σας,
 • εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση πελατών.
 • βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία αγορών, παρακολουθώντας τις προτιμήσεις σας,
 • διαχειριστούμε τις συνδρομές των ενημερωτικών δελτίων και τις αιτήσεις μάρκετινγκ.
 • παραμένουμε συνδεδεμένοι με τους συνδρομητές και τους πελάτες μας.
 • αξιολογήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα, όταν υποβάλλετε αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας μαζί μας και να προσλάβουμε προσωπικό, εάν η αίτηση είναι επιτυχής.
 • προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα των χρηστών μας από εγκληματικές πράξεις.
 • βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις πολιτικές του ιστότοπου.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ

Ι. Συγκατάθεση: Με την εγγραφή σας ή την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε επίσης να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα δήλωση. Οι πληροφορίες σας δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή επιτρέπεται από το νόμο ή υπάρχει άλλη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή (για παράδειγμα, όσον αφορά τα ενημερωτικά μας δελτία και τα διαφημιστικά υλικά), εκτός εάν προβλέπεται άλλως από το εφαρμοστέο δίκαιο ή αρμόδια αρχή.

ΙΙ. Εκτέλεση σύμβασης: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επειδή είναι υποχρεωτικό για την εκτέλεση της παραγγελίας στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα κατόπιν αιτήματός σας, πριν από την εκτέλεση. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

1)            Για την προετοιμασία της παραγγελίας σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

2)            Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν.

3)            Για να αντιμετωπίσουμε τυχόν παράπονα ή σχόλια.

4)            Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας έχετε παράσχει τα προσωπικά σας     δεδομένα.

III. Έννομο συμφέρον: Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από εμάς, διότι είναι υποχρεωτικό για τα νόμιμα συμφέροντά μας ή τα συμφέροντα τρίτων προσώπων. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

1)            για λόγους προώθησης

2)            για την εκπαίδευση του προσωπικού μας και για την παρακολούθηση της απόδοσής   τους.

3)            για σκοπούς διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της             ανάκτησης χρημάτων που ενδέχεται να μας χρωστάτε και της αρχειοθέτησης ή      στατιστικής ανάλυσης.

4)            Για αναζήτηση συμβουλών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κατά τη συνήθη πρακτική, θα διαθέσουμε τα στοιχεία σας σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και σε συνεργάτες μας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την παραγγελία σας και την ορθή χρήση της ιστοσελίδας μας ή / και το e-shop. Δεν επεξεργαζόμαστε, ούτε μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με παράνομο τρόπο ή για ακατάλληλη χρήση. Εντούτοις, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ονομ/μο κοκ) με τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυδρομικών αποστολών.

Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται μόνο βάσει γραπτών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρητρών προστασίας δεδομένων με το εν λόγω μέρος.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Οι πληροφορίες σας θα διατηρηθούν για όσο διάστημα υπαγορεύει η σχετική δραστηριότητα ή η προσφερόμενη υπηρεσία. Όσον αφορά τα λογιστικά μας αρχεία, διατηρούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων κ.λπ.) για περίοδο 5 ετών, σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό κώδικα. Μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τα λογιστικά μας βιβλία και στοιχεία για επιπλέον χρονικό διάστημα αν χρειαστεί να εκπληρώσουμε άλλες υποχρεώσεις ή να τεκμηριώσουμε εκκρεμείς υποθέσεις μη φορολογικού χαρακτήρα (όπως θέματα εργατικά, απασχόλησης και ασφάλισης, ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμους περί επενδύσεων / ανάπτυξης ή προγράμματα που είναι πιθανό να έχουν ενσωματωθεί στην επιχείρηση, οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία κ.λπ.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε για σκοπούς πρόσληψης, εάν η αίτηση δεν είναι επιτυχής ή εάν η πρόταση απασχόλησης δεν γίνει αποδεκτή, τα δεδομένα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία διαγράφονται από τα φυσικά και / ή ηλεκτρονικά αρχεία μας, εντός 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν η αίτησή σας για απασχόληση είναι επιτυχής, θα είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, εφόσον η σύμβαση εργασίας είναι σε ισχύ και για όσο ο νόμος προβλέπει μετά τη λήξη της σύμβασης, ή για όσο διάστημα απαιτείται από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή διαδικασίες. Μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας νωρίτερα από τα αρχεία μας, κατόπιν αιτήματός σας, μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε:

1)            πρόσβαση και αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων από το αρχείο μας.

2)            παύση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

3)            παύση αποστολής ενημερωτικού και προωθητικού υλικού.

4)            διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

5)            ελαχιστοποίηση ή περιορισμό των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων.

6)            διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας αν είναι εσφαλμένα ή ελλιπώς συμπληρωμένα.

Τα ανωτέρω δικαιώματα δεν είναι περιοριστικά ή απόλυτα. Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε στο σχετικό αίτημα εντός ενός μηνός από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος, ωστόσο, ενδέχεται να έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιοδήποτε αίτημα, αν ο νόμος το επιτρέπει / μας υποχρεώνει. Εάν το αίτημα δεν πληροί τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου, διατηρούμε το δικαίωμα είτε: α) να επιβάλουμε εύλογη αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές δαπάνες για την παροχή των πληροφοριών ή την επικοινωνία ή την εκτέλεση της αιτούμενης ενέργειας, ή β) να απορρίψουμε το αίτημα σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@kafsoxilo.gr.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων ακολουθώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema = PORTAL ή επικοινωνώντας με την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 1-3, Κηφισίας, Αθήνα, ΤΚ 11523

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30210 6475600

Φαξ: +30210 6475628

Email : complaints@dpa.gr

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, εφαρμόζουμε και χρησιμοποιούμε μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εξασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας δεδομένων, κατάλληλη για το επίπεδο κινδύνου που παρουσιάζεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

1)            Κατάρτιση του προσωπικού και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων για να διασφαλιστεί ότι γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

2)            Δεσμευτικές ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας δεδομένων στις συμβάσεις απασχόλησης και συνεργασίας.

3)            Τεχνικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων τείχους προστασίας και λογισμικού κατά των ιών και κωδικών πρόσβασης για τους Η/Υ.

4)            Κωδικοί ασφαλείας προσωπικού για πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας.

5)            Διαδικασία κοινοποίησης παραβίασης ασφάλειας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και εάν είναι απαραίτητο, διαδικασία γνωστοποίησης στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα υποκείμενα δεδομένων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα μας https://kafsoxilo.gr/ χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε τεσσάρων ειδών cookies με τους εξής τρόπους:

(1) Cookies λειτουργικότητας τοποθεσίας – αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του, όπως “Προσθήκη στο καλάθι” και “Αγαπημένα”.

(2) Cookies αναλυτικών στοιχείων – αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την εμπειρία αγορών σας.

(3) Cookies προτιμήσεων πελατών – όταν κάνετε περιήγηση ή ψωνίζετε από την Kafsoxilo.gr, αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (όπως τη γλώσσα ή την τοποθεσία σας), ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την εμπειρία αγορών σας όσο το δυνατόν πιο απλή και πιο προσωπική.

(4) Cookies στόχευσης ή διαφήμισης – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με εσάς. Περιορίζουν επίσης τον αριθμό των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση και μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τοποθετήσουμε αυτών των ειδών τα cookies στη συσκευή σας και να τα προσπελάσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο στο μέλλον. Αν θέλετε να διαγράψετε τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, η ενότητα “Βοήθεια” στο πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies. Λάβετε υπόψη ότι με τη διαγραφή ή την απενεργοποίηση των μελλοντικών cookies ενδέχεται να επηρεαστεί η εμπειρία του χρήστη και ίσως να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπού μας και την πλήρη εμπειρία χρηστών της Kafsoxilo.gr την οποία υπερήφανα παρέχουμε στους πελάτες μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας καλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά, εάν επιθυμείτε να παρακολουθείτε τις αλλαγές που ενδέχεται να εφαρμοστούν, καθώς προσπαθούμε να ενημερώνουμε και να ανανεώνουμε την πολιτική απορρήτου μας.